Γιατί όλες οι χώρες μισούν τους Άγγλους;

Ζήτησε να σε καλέσουμε